Webinar: Opening up the Welsh private rented sector

£0.00

Sold out! Please contact training@sheltercymru.org.uk to discuss future similar events.

A free seminar sponsored by the Oak Foundation

Download the conference programme here >

Wednesday 19th January 2022

Finding a home to rent feels more impossible than ever. Good places get snapped up in minutes, and private rents are rising faster in Wales than anywhere in the UK. It’s not surprising that so many people feel the odds are stacked against them. At the sharp end of the housing emergency, there are 7,000 people in temporary accommodation across Wales who need decent homes.

This seminar will hear the results of new research on barriers to private renting, and an update on Shelter Cymru’s anti-discrimination campaign. We’ll be looking at good practice from across the UK nations and asking what more can be done by the Welsh Government to give more people a fair chance of getting the homes they need.

Seminar wedi’i chefnogi gan yr Oak Foundation

Dydd Mercher 19eg Ionawr 2022
Mae dod o hyd  i gartref i’w rentu yn teimlo’n fwy amhosibl nag erioed. Mae llefydd da yn cael eu cymryd mewn munudau, a mae rhenti preifat  yn codi’n uwch yng Nghymru nag yn unrhyw le arall yn y DU. Dydy hi ddim yn syndod bod gymaint o bobl yn teimlo bod y llif yn eu herbyn. Ar frig yr argyfwng tai, mae yna 7,000 o bobl mewn llety dros dro ar draws Cymru sydd angen cartrefi gweddus.

Bydd y seminar hon yn clywed am ganlyniadau ymchwil newydd i rwystrau i rentu’n breifat, a diweddariad ar ymgyrch gwrth-wahaniaethu Shelter Cymru. Byddwn yn edrych ar arfer da ar draws cenhedloedd y DU ac yn gofyn beth mwy y gellir ei wneud gan Lywodraeth Cymru i roi cyfle gwell i fwy o bobl i gael y cartrefi maen nhw eu hangen.

Supported by

Category:

A link to the webinar will be displayed here closer to the start date.